O domově - Dětský domov Tachov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

O domově

Zprávy z domova

Název zařízení: Dětský domov, Tachov

Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Právní forma: příspěvková organizace

IČO :
70 842 5 58

V síti rejstříku škol a školských zařízení zařazen pod tímto názvem ke dni 1. 1. 2005

Ředitel: Mgr. Zdeněk Kropáč

Identifikátor zařízení: 600 028 801

Zřizovací listina: č. j. 527/01 ze dne 31. 8. 2001

Dětský domov Tachov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče. Jedná se o dětský domov rodinného typu.

Školské zařízení má tyto součásti:

1. Dětský domov s kapacitou 32 lůžek
2. Školní jídelnu s kapacitou 50 jídel

Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a jeho prováděcích vyhláškách a také podléhá dalším zákonům a vyhláškám.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky