Informace pro rodiče - Dětský domov Tachov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Informace pro rodiče
Návštěvy rodičů:

Vážení rodiče, své dítě nebo své děti můžete vy či jiní příbuzní navštívit kdykoli,
kterýkoli den v týdnu. Vždy je ovšem nutné alespoň zatelefonovat a návštěvu
oznámit den či dva dny předem, abychom se dohodli na hodině - tak, aby děti
byly přítomny, když přijedete (děti kromě školního vyučování navštěvují kroužky,
jezdíme na výlety, apod.). Volejte na číslo 739237136 nebo 605 178863
Není vhodné přijíždět na návštěvu po 17- hodině.
Návštěvy trvají do 18-té hodiny, poté návštěvníci musí odejít - dětem začíná
večeře a večerní program.

Dopisy, balíčky, telefonáty:

Můžete je dětem posílat neomezeně, telefonovat také můžete kterýkoli den v týdn
u
a to nejpozději do 19-té hodiny.
Děti to vždy uvítají a budou velmi rády, že na ně rodiče myslí.
 
Pobyty dětí doma u rodičů nebo osob odpovědných za výchovu:

Děti mohou ke svým rodičům na návštěvu na základě povolení od „sociálky“, čili
oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě
trvalého bydliště dítěte (většinou je trvalé bydliště dítěte shodné s Vaším). Povolení
je vydáváno na základěšetření Vaší sociální pracovnice u Vás doma (nebo v
domácnosti, kde má návštěva proběhnout).

Zákonný postup, který je dán zákonem o sociálně právní
ochraně dětí, je tento:

1, rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte
  doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, různé prázdniny,
   
Vánoce.
 Vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování. U předškoláků lze i ve všední dny).
  
Je důležité žádat o povolení pobytu minimálně 2 týdny předem, aby bylo možné
  
stihnout šetřenív místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky.

2, dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu

   
příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.

3, podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k

   
pobytu.

4, jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě

   
přijet a odvézt si je na povolený pobyt.

    Kontakt  na nás  -  733516484, 739237136Příspěvek na úhradu péče:

Rodiče či osoby zodpovědné za výchovu jsou povinni hradit příspěvek na úhradu
péče za své děti.
Tento příspěvek se stanovuje podle výšky příjmu rodičů (či osob zodpovědných
za výchovu),výjimečně se nestanoví vůbec (pokud jsou příjmy pod hranicí
životního minima). Pokud máte u nás umístěno svédítě a máte tak nízký příjem,
že by Vám na placení ošetřovného už nezbývaly finanční prostředky, lze příspěvek
v rámci zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění o výkonu ústavní a ochranné
výchovy snížit.
Proto je nutné, abyste se ihned spojili se sociální pracovnicí našeho dětského
domova a předložili doklady o tom, kolik finančních prostředků máte měsíčně
k dispozici.
Jinak je Vám příspěvek vyměřen a zbytečně hrozí vznik dluhu a nepříjemnosti
 
z toho plynoucí.

Zákon 109/2002 Sb. O výkonu ústavní a ochranné
výchovy, v platném znění:

Je uveden na této webové stránce a doporučujeme, abyste si jej přečetli, protože se

týká Vás i Vašich dětí.
Povinně se jím řídíme my a je závazný i pro Vás. V případě dotazů k tomuto zákonu jsme
Vám kdykoli k dispozici.

Zákon 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dítěte, v platném znění:

Je uveden na této webové stránce a doporučujeme, abyste si jej přečetli, protože se týká

Vás i Vašich dětí. Řídíme se jím my a je závazný i pro Vás. S dotazy ohledně tohoto zákona
se můžete obrátit na Vaší sociální pracovnici v místě Vašeho bydliště.Doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky,
zejména "Elektronickou úřední desku".

Na elektronické úřední desce jsou umisťovány povinně zveřejňované informace či
dokumenty, které nelze doručit osobně, například není-li známo bydliště zákonného
zástupce – písemnost vyvěšená po dobu 14 dnů na elektronické úřední desce se pak
považuje za doručenou!

Tyto dokumenty se mohou týkat i Vás – zákonných zástupců dětí – osobně, a proto

elektronickou úřední desku pravidelně sledujte. Zákonní zástupci dítěte - většinou
jsou to rodiče (v ojedinělých případech to může být soudem stanoveno jinak).

Rodiče, respektujeme, že jste zákonní zástupci dětí a máte ke svým dětem práva

a povinnosti.

Vaše děti jsou u nás umístěny po dobu, kdy se Vy o ně nemůžete postarat.

Poskytujeme jim zázemí a klid pro bezpečný růst a vývoj, ale víme,
že rodinou jste Vy. Vaše děti budou klidné a spokojenější, pokud uvidí,
že Vy a my spolupracujeme a nestojíme proti sobě jako nepřátelé.

Také je důležité, abyste věděli, že ústavní výchova Vašeho dítěte či dětí může

být zrušena!

Není nutné a ani žádoucí, aby zde Vaše dítě či Vaše děti byly až do plnoletosti.

Máte možnost
podat u soudu v místě Vašehotrvalého bydliště návrh na zrušení ústavní výchovy.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky