Informace o sociálních bytech - Dětský domov Tachov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Informace o sociálních bytech

Zprávy z domova > Sociální byty

    SOCIÁLNÍ BYTY V NAŠEM DĚTSKÉM DOMOVĚ V TACHOVĚ

    Od roku 2016 nabízíme našim dětem možnost přechodného bydlení poukončení nařízené
  ústavní výchovy v sociálních bytech, které jsme vybudovali v prostorách bývalé II. rodinné
  skupiny.
   Celkovou rekonstrukci a přestavbu jsme dokončili na podzim 2018 s finančním přispěním  
  " KLUBU PŘÁTEL DD", který věnoval na rekonstrukci
částku 200.000 ,-.
   Bez jejich pomoci bychom si naše plány jen těžko splnili. Za to velice děkujeme.

 
Kapacita lůžek:
   Celkem je možno využít 5 místností s celkovým počtem  9 lůžek.

  
Podmínky přidělení sociálního bydlení:

  • Ukončená ústatvní výchova

  • Pracovní smlouva se zaměstnavatelem v okrese Tachov

  • Uzavření nájemní smlouvy s Dětským domovem v Tachově

  • Souhlas s možností kontroly přítomnosti chemických látek v těle testem

  • Dodržování pravidel nájemné smlouvy a placení nájemného ve výši 3.000,-

    /  v ceně nájemného jsou zahrnuty náklady na teplo, vodu, stočně a ellektr. energii./

                            
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky