Atuality v našem DD - Dětský domov Tachov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Atuality v našem DD

Zprávy z domova

        
          

    
              
I LETOS NAŠE DĚTI POMOHLY DOBRÉ VĚCI

4. LEDNA 2019  se opět po roce vydaly tři trojice skupinek dětí z našeho dětského domova
do ulic Tachova, a pomohly tak podpořit " Tříkrálovou sbírku 2019", jejíž výtěžek letos bude
směřovat na podporu činnosti domova pro seniory v Boru u Tachova a Tachovský hospic.
Všem dětem obrovské poděkování .

 

 
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER - DARUJ DĚTEM HRAČKU 2018
                                    19. 12. 2018 Havlíčkův Brod


    Folklorní soubor " Kaštánek" vyplnil hlavní program  slavnostního galavečera
  při předávání vánočních dárků z akce" Daruj dětem hračku 2019", když zahrál
  vánoční koledy v úpravě pro dudáckou muziku.
   Příjemné a velice milé bylo i sólové pěvecké vystoupení naší Haničky a Zuzky.
  Děkuji všem za skvělou reprezentaci našeho DD.


                    


ADVENTNÍ VÝLET DO PRAHA NA POZVÁNÍ " KOLOWRÁTKU"

   
16. 12. 2018
vyrazily všechny děti včetně zaměstnanců společně autobusem
   již na druhý předvánoční výlet do adventní Prahy. Jako první naše zastávka
   byla trochu netradičně v ZOO v Praze, kde děti mohly vidět spoustu
   netradičních živočichů, jako jsou sloni, žirafy, živočichové tropické Afriky,
   lední medvědi, vlci, klokani...Po dvou hodinách v ZOO jedeme na pozvání
   do paláce Kolowratů, kde nás přivítala srdečně
JUDr. Dominika Kolowrat-
   
Krakowská, včetně představitelů správní rady Mgr. Eliška Barthelemy.
   Vynikající a chutné občerstvení připravila
Francesca Kolowrat-Krakowská
   ve své restauraci. Po dobrém obědě jsme spolu s folklorním souborem
  " Kaštánek" připravili pravou vánoční atmosféru a společně jsme si zazpívali
    známé koledy. Pak přišel krásný vánoční dárek. Každý rok podporuje nadační
    fond " Kolowrátek" volnočasové aktivity našich dětí. Hurá i letos se pojede
    na tábory a můžeme chodit na kroužky. " Kolowrátek" nám totiž předal šek
    v hodnotě 70.000 Kč. Obrovské poděkování od všech dětí a zaměstnanců
    vyvrcholilo krásným divadelním představením " Ledová královna", které pro
    děti v paláci " Kolowrátek" připravil. Děkujeme za krásný den v Praze.

                        
 

            


                
 PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ S FIRMOU
                 

           
7. 12. 2018 již druhým rokem dorazili do našeho Dětského domovav Tachově
          zástupci firmy Autoneum, aby upekli společně s dětmi Vánoční cukroví. Děti
          se moc těší a prožijí tak společně další tradiční adventní odpoledne.
           Veliké poděkování patří Janě Hojdové- autorka této krásné tradice.
                                                   

  

MOST PŘES GENERACI...
V listopadu naše děti opět vyrazily za seniory do penziónů v Tachově /Panorama, Panenská/
a do penzionu pro seniory v Kurojedech. Již tradičně docházíme za seniory a hrajeme s nimi
společenské stolové hry a folklorní soubor Kašánek se snaží babičky a dědy pobavit pěknou muzikou.


             LYŽAŘSKÝ POBYT NA HORÁCH 2018

  Ve dnech od 24. 2. do 2. 3. 2018 vyrazily naše nejmenší děti na svůj první zážitek do
Krušných hor. Ani veliký mráz nezabránil dětem pilně trénovat, užit si pobyt na horách
a zábavu při lyžařském výcviku. Výsledkem je nejen spokojenost dětí, ale i výsledek v
podobě zvládnutí základů sjezdového lyžování a jízdy na vleku.
Obrovský dík tak patří především našim vychovatelům, konkrétně Pavlíně Zuštákové
 a Václavě Janouškové.

      Tříkrálová sbírka pomůže hospici a domovu pro seniory

    V okresním městě se desítky skupinek sešly 5. 1. 2018 v prostorách klubu Sedmdesátka,
  
odkud společně vyrazily na svou cestu okresním městem. Motivací pro všechny zúčastně -
  
né jistě byl i fakt, že většina vybraných peněz zůstane v okrese a pomůže místním organi -
  
zacím. Ze všech financí, které vybereme, se 65 procent vrací do regionu.
  
Z těchto peněz půjde 90 procent na podporu činnosti mobilního Hospice svatého Jiří.
 
Hospic ale nebude jediným místem, které Tříkrálová sbírka podpoří. Zbylých deset  pro-
  
cent poputuje do Domu pro seniory v Boru. Zbytek financí, který se nevrátí na Tachovsko,
  
využije charita na celorepublikové a větší projekty,“.
    Pořadatele jistě netěší jen vybrané peníze, ale i vysoká účast koledníků v regionu.
  
Ta totiž byla letos v Tachově rekordní. Celkem totiž do ulic okresního města vyrazilo
 sedmnáct skupinek. „Jsme strašně rádi, že se letos do Tříkrálové sbírky přidal i Tachovský
 dětský domov a obohatil ji o účast dalších tří skupinek.
         
 
PEČENÍ CUKROVÍ S FIRMOU AUTONEUM

  Dne 8. 12. 2017 dorazily do našeho Dětského domova v Tachově ženy z firmy
Autoneum,  aby společně s dětmi napekly tradiční vánoční cukroví. A tak děti
vykrajovaly, mazaly, hnětaly těsto a společně vše upekly a nazdobily.
 Pro všechny to bylo užásné adventní odpoledne a cukroví ozdobí letošní Vánoce
 v našem DD.  Veliký dík patří paní Janě Hojdové za nápad s kvělou organizaci.


          ADVENTNÍ VÝLET DO PRAHY S KOLOWRÁTKEM

Nadační fond Kolowrátek dlouhodobě podporuje náš Dětský domov v Tachově, proto
i letos nemohla chybět tradiční Mikulášská nadílka pro děti. Poprvé jsme společně včetně
zaměstnanců vyrazili ve
středu 6. prosince 2017 do Prahy, kde byl připraven celodenní
bohatý program.
  
Děti v dopoledních hodinách,navštívily v Paláci Chicago úspěšnou výstavu "Na Film! 2: V pohybu ".
Interaktivní výstava představuje témata z dějin české kinematografie, jež jsou propojená tématem
pohybu. Děti si vyzkoušely základní principy a techniky filmové animace, zábavnou formou se tak
dozvěděly zajímavá fakta o českém filmu.
 
Po společném obědě v Kolowratském paláci uvítala děti v Divadle Kolowrat paní JUDr. Dominika
Kolowrat-Krakowská, spolu se členem správní rady nadačního fondu JUDr. Františkem Vyskočilem.
Kulturní program zahájil hudební soubor Kaštánek. Ve starobylých chodských krojích vystoupily
děti a společně  zazpívaly lidové písně a koledy.Poté pozvala na podium paní Dominika Kolowrat-
Krakowská pana ředitele Kropáče spolu s dětmi, aby převzali šek na 60 000,- korun.
Částka bude využita na uhrazení volnočasových aktivit dětí z dětského domova.
  
Pozdravit děti přijeli i trubači Kolowratových lesů, kteří si připravili krátk program složený ze známých
mysliveckých skladeb a loveckých fanfár.
  
Nejočekávanější přišlo v podvečer. Do Divadla Kolowrat vstoupil v doprovodu čertů a anděla dětmi
 
netrpělivě vyhlížený Mikuláš. Pro všechny děti měl připravené balíčky s mikulášskou nadílkou.
   Nakonec na skok na krásně ozdobené adventní Staroměstské náměstí a hurá domů do Tachova.

   Pro všechny z nás to byl nádherný den...

   
Na průběh celé akce se můžete podívat ve videu ZDE   

       Nové dětské hřiště v našem domově

     V listopadu 2017 jsme svépomocně dokončili nové dětské hřiště.
     Obrovský dík patří firmám, které se podiíely na nákupu herních doplňků
.
  
      Jedná se o firmy:
  Hoblovaná prkna, hranoly – Stora Enso Wood Products Planá, s. r. o.
   Zemní práce a úprava terénu – stavitel Bohumil Novohradský, Tachov

  • Lezecí síť 1,25 x 2m - Kion Stříbro, Linde pohony s. r. o.

  • Kotevní patky sloupků kulatiny - Stavebniny Krasanovský

  • Skluzavka Monkey´s Home modrá 2,28 - Zdeněk Schoř

  • Houpačka Monkey´s Home hnízdo OVÁL MODRÉ

      MONKEY´S HOUPAČKA "TRADITIONAL - LOXXESS Bor s.r.o

               
        

         

       
Česko zpívá koledy 2016

 13. 12. 2016 se náš folklorní soubor " Kaštánek" účastnil společně se skupinou
 " Piková dáma" již po třetí akce " Česko zpívá koledy 2016".
   Koncert se uskutečnil v KD Studánka od 18:00 hodin.

                                                Co o nás psali zde

           Mikulášská nadílka pro Dětský domov v Tachově                       
Nadační fond Kolowrátek již řadu let podporuje Dětský domov v Tachově. Tradiční mikulášská besídka tentokrát proběhla v pražském Kolowratském paláci.

Ve čtvrtek 1. prosince se totiž zástupci tachovského Dětského domova účastnili také veřejné akce pořádané Národním divadlem na náměstí Václava Havla, která byla spojena s dalším charitativním projektem pod názvem Dejme dětem šanci.

Předsedkyně Správní rady nadačního fondu Kolowrátek, JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská společně s členy správní rady Mgr. Eliškou Barthelemy a JUDr. Františkem Vyskočilem, Ph.D. přivítala hosty z Dětského domova v Tachově v čele s ředitelem Zdeňkem Kropáčem v historických prostorách Kolowratského paláce, kterými je ráda provedla.

Děti se zajímaly o historii rodiny Kolowrat-Krakowské, ale také o činnost Nadačního fondu Kolowrátek. Po prohlídce všichni dostali mikulášskou nadílku. Balíčky se sladkostmi byly připravené samozřejmě i pro ty děti, které do Prahy nedorazily, a tak jim je jejich kamarádi doručili i s mnoha pozdravy a přáním krásného adventu, příjemně strávených Vánoc a úspěšného vstupu do nového roku.

Nadační fond Kolowrátek však měl pro zástupce Dětského domova v Tachově ještě jedno překvapení. Tím byl šek na 60 tisíc korun! Částku vybrali pracovníci Kolowratových lesů při Mysliveckém bálu na Přimdě. Šlo o výtěžek ze vstupného, tomboly a dražby jelena evropského.

Prostředky jsou, stejně jako v minulém roce, určeny na doplňkovou činnost dětí, resp. jejich volnočasové aktivity, mezi něž patří různé kroužky, výlety či pobyty na horách.

Ještě před tím, než se všichni účastníci tohoto milého setkání společně vypravili na Piazettu Národního divadla, která je nově nazvána jako náměstí Václava Havla, zazpívali si několik lidových písní a koled společně s hudebním souborem Kaštánek.

Šlo vlastně o malou generálku toho, co je čekalo během vystoupení při akci Dejme dětem šanci, kde vystupovali i zástupci dalších dětských domovů.

Právě pro dětské domovy byly určeny finanční prostředky vybrané při prodeji vánočních ozdob, o jejichž zkrášlení se postarali přímo na náměstí umělci Národního divadla. Jeho ředitel prof. MgA. Jan Burian pak návštěvníkům rozléval vánoční punč, a tak se všichni po skončení akce rozcházeli příjemně naladěni vánoční atmosférou.

KAŠTÁNEK VYSTUPOVAL PŘED NÁRODNÍM DIVADLEM
                           1. 12. 2016 PRAHA                                                     17.11.2016

        Olympionici spolu s dětmi otevřeli výstavu k dražbě
                                
sportovních artefaktů

       Společná debata, focení i rozdávání podpisů. V pražském obchodním domě
Quadrio na Národní třídě se ve středu setkala trojice olympioniků David Svoboda,
Klára Spilková a Daniel Havel s dětmi z dětských domovů Tachov a DOMINO PLZEŇ
při příležitosti symbolického otevření výstavy k dražbě sportovních artefaktů, jejíž
výtěžek poputuje právě na pomoc dětem z dětských domovů.
      Zbývá jen podotknout, že v našem DD nám ČON podporuje ve sportovních
 klubech 5 dětí. Moc děkujeme za krásné odpoledne, a podporu v naší práci..


ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V TACHOVĚ 2016
                                 28. 11. 2016


           Koncert Děti dětem v Novém Strašecí 2016
                                    5. 10. 2016                              
Klub přátel dětských domovů pomáhá dětem i sociálně slabým téměř dvacet let
Prostřednictvím benefičního koncertu Děti dětem pomáhají už osm let děti z

dětských domovů onkologicky nemocným dětem. Pokaždé si připraví nějaký
zajímavý program a na setkání se vždy těší, stejně jako zpěvačka Hanka Křížková.
Tohoto koncertu se jiš po třetí účastnil také náš folklorní soubor " Kaštánek"


                     DEN S NÁMI 2016                         
Dětský domov Tachov  v sobotu 24. 9. 2016 uspořádal již 4. ročník " DEN S NÁMI 2016".
  C
elodenní program se odehrával již od rána na Městském stadionu v Tachově, kde se
uskutečnil závod smíšených družstev v " Letním biatlonu".
Od 13 hodin po vyhlášení
výsledků
se uskutečnila přehlídka kapel přímo v areálu dětského domova, kde vystoupíila
Bára Zemanová, Piková dáma,Vintage Waine a Flatus.
Všem chceme poděkovat za krásný zážitek a pěkně prožitý den v našem domově. Speciální
poděkování patří firmě Autoneum, která pro děti připravila spoustu doprovodných atrakcí.

MÁME NOVÝ BYT PRO 2. SKUPINKU

   1. 3. 2016 se konečně dočkala 2. skupina, tolik vysněnéného nového
bytu. Dvougenerační byt se nachází v Kostelní ulici v prostorách původního
Dětského domova v Tachově. Nový byt máme v nájemní smlouvě s městem
Tachov. Tak ať se Vám v novém bytě krasně daří...

                           Výstava Titanic  
                            19. 4. 2016 Praha Letňany

        Odhalit tajemství Titaniku a prožit atmosféru počátku 20. století!
  To našim dětem umožnila
Světová výstava Titanic, která dětem přiblížila
 
nejen konkrétní příběhy mnoha cestujících na Titaniku, ale také období
  
technických objevů a společenskopolitickou situaci počátku 20. století v
  
Evropě i ve světě. Děti viděly stovky originálních artefaktů vyproštěných
  
ze slavného vraku na dně oceánu. Mezi exponáty jsou části vybavení lodi
 
kusy nábytku, porcelán, a mnoho osobních předmětů cestujících.
      Výstavu našim dětem zprostřetkovala n
ezisková organizace Dejme
       
Dětem Šanci o. s. Děkujeme.....

      
   

            " NEJMILEJŠÍ KONCERT V TACHOVĚ 2016"
                           14. 4. 2016 Sál KD MŽE v Tachově

        Deset dětských domovů z Plzeňského a Karlovarského kraje se sjelo do
    Tachovského KD Mže, kde se uskutečnila přehlídka zájmově umělecké
     činnosti dětí z dětských domovů.
        V hudebních oborech naše děti opět zabojvaly a získaly 1. místo v sólovém
    zpěvu / Zuzana Holakovská/, 1. místo ve skupinovém zpěvu / Folklorní soubor
    Kaštánek/ a 1. místo ve sborovém zpěvu / Snílek /. 1. místo v oboru přednesu
    vybojoval Miroslav Banda s básní " Ušaté torpédo" a 3. místo ve hře na flétnu.

        Děkujeme všem za skvělé výsledky a všem tetám a strejdům za přípravu a
     nácvik jednotlivých vystoupení. Vám co postoupíte do republikové přehlídky
     v Ostravě držíme palce a přejeme hodně úspěchů.

                              


" O NEKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ KRASLICI 2016"
                                         Mariánské Lázně 23. 3. 2016

               1. místo získala v kategorii jednotlivců Kristýna Bandová se svým
          látkovým zajíčkem.  V kategorii kolektivů jsme se umístili na krásném
          5. místě " Velikonoční motiv ze slaného těsta". Zásluhu na tom mají děti
          a teta ze 3. skupiny.
                Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho domova.

                                              


     I. DÍL DD CUP VE STOLNÍM TENISU
                                 19. 3. 2016 v Praze

     Třináctý ročník Dětského domov cupu zahájil, turnaj ve stolním tenise.
 
Do Prahy přijely týmy z osmadvaceti dětských domovů z celé republiky.
  V Hamr Sport centru v Braníku, bojovaly dětské domovy celou sobotu o
  
nejlepší výsledky v tomto turnaji a také cenné body do celkového bodování
 
DDCUP 2016. Hrálo se v kategoriích kluci a holky, ročník 1998 a mladší a
  
ročník 2001 a mladší.
       Do Prahy odjeli naši hráči ve složení Karel Červeňák, Václav Červeňák,
  Sára Červeňáková a Karolína Polanská. Celkové 19. místo není sice k velikým
  oslavám, ale není ani důvodem ke smutku. Příští rok pravidelným tréninkem
  postavení v ve výsledkové listině určitě vylepšíme.


PŘEBOR DD TACHOV VE STOLNÍM TENISU 2016
                     12. 3. 2016 ve Sporovní hale v Tachově

Již čtvrtý ročníkem pokračoval turnaj ve stolním tenisu, kterého se v kategoriích
starší žáctvo, žákyně a dorost účastnilo celkem  16 hráčů. Dobrá atmosféra a
pěkné zápasy a zasloužené medajle. To byl 4. ročník turnaje ve stolním tenisu.
Tak příští rok znovu...
 
  Výsledky dorost a důchodci Zde k nahlédnutí
  Výsledky starší žáci Zde k nahlédntí
  Výsledky starší žákyně Zde k nahlédnutí


     
     DARUJ DĚTEM HRAČKU
       Již 19. rokem
každoročně organizují lidé s handicapem,  manažeři na
vozíčcích, kteří se i přes nepřízeň osudu snaží inspirovat a najít další dobrá srdce" .
I letos, díky tomuto projektu a ochotě lidí darovat dětem z DD dárky, se našim
dětem splnily jejich tajná přání v podobě Vánočních dárků . Na předání dárků
v Havlíčkově Brodě již po čtvrté zazpívala v hlavním programu naše Zuzka.
                 
Není slov jak popsat náš obdiv a dík všem....

 
                celý galavečer možno zhlédnout zde

                  ZPÍVÁ CELÉ ČESKO 2015

Dne 9. 12. 2015 jsme se zapojili do krásné akce " Zpívá celé Česko".
Jedná se o tradiční zpívání nejznámějších českých koled.
Celou akci pořádal OÚ ve Studánce ve spolupráci s Tachovským deníkem.
" Kaštánek tradičně zahrál a zazpíval ve složení Hanička, Zuzka a Karolína.
 Doprovod zajistili strejda Švanda na dudy, strejda ředitel na klarinet a pan.
 Grzib z kapely " Piková dáma"
 Akce byla krásně připravená a vytvořila krásný Vánoční čas.

 
     Náhled na fotky z celé akce a video najdete ZDE

 MICHAL A JOSEF OSLAVILI PLNOLETOST

 
    
V listopadu 2015 oslavili svou plnoletost Michal a Josef.
   Oba ještě studují a tak v našem domově zůstávají.
   Tak chlapi hodně štěstí, spokojenosti, úspěchů a lásky na
   cestě životem.
          Přejí tety, strejdové a děti DD Tachov.
 
         

       MÁME RÁDI VODU 2015
   Již 5. ročník akce zahrnující výuku plavání, poskytování první pomoci
 a ukázky potápění, proběhla v neděli 8. 11. 2015 v plkaveckém bazénu
 v Tachově.
 
Organizátory akce jsou tradičně Dětský domov Čtyřlístek Planá a Dětský
domov Tachov. Kromě dětí z uvedených domovů se zúčastní ještě děti
 
z Dětského domova DOMINO, Plzeň. Akce byla opět úspěšná a všechny
 děti si dopoledne pořádně užily.

 Za finanční zajištění děkujeme nadaci "
Táta a máma"

                                  
                              
    

   HANIČKA ZPÍVALA V DOMOVĚ PRO SENIORY
   
      Naše Hanička se připravuje na zájezd s Tachovským sborem do Španělska.
     Jako generálku a dobrý skutek si připravila svůj první  koncert.
     Vystoupení pro seniory v Kurojedech se uskutečnilo 2. 10. 2015.
  Tohoto činu si všiml i
Nadační fond Incrementum, který byl založen
  
za účelem poskytování pomoci dětem, mladistvým a mladým lidem
  
do 24 let věku, nacházejícím se ve ztížených životních, zejména sociálních,
 
podmínkách za účelem podpory jejich osobnostního rozvoje.
  Haničce se rozhodli přispět na náklady s cestou do Španělska a navíc na
  slavnostním předání v Plzni, obdržela bezdrátový mikrofon.
  Tak jen tak dále Haničko a Incrementum děkujeme za podporu...


                                 


                       XXV. MSH DD v Ostravě
                         6.6. - 28. 6. 2015
        Obrovský zážitek a úspěch zažili naši atleti na mezinárodních atletických
  závodech v Ostravě, kam postoupili z republikového finále v Příbrami a dostali
  tak možnost reprezentovat Českou republiku.
        V konfrontaci dětí z Dětských domovů Slovenska, Rumunska, Maďarska
 Polska a České republiky vybojovala 2. místo v běhu na 800 metrů Hana Jirková
 a 2. místo vybojovala také štafeta 4 x 100 m, ve které běželi naši chlapci Michal
 Dvořák, Karel Červeňák a Václav Červeňák.
                                 Srdečně blahopřejeme a veliký dík ...
                                                                                        
         


  NÁŠ DĚTSKÝ DOMOV SKONČIL NA 2. MÍSTĚ
   KRAJSKÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ

   Další skvělý úspěch se podařil našim dětem na krajském kole
dopravní soutěže mladých cyklistů 22. 6. 2015 v Plzni, když celkově
obsdaily 2. místo a zajistily si postup do republikového kola, které
se bude konat 30. 7. - 2. 8. 2015 u Máchova Jezera. Veliký úspěch
patří i V. Imrichovi, který v jednotlivcích, skončil na 2. místě.

Děti soutěžily ve čtyrech disciplínách:

  • teorie - testové otázky

  • první pomoc

  • jízda zručnosti na kole

  • jízda na dopravním hřišti


Naše družstvo: M. Tomi, V. Imrich, A. Horňák, H. Jirková,S.+ V.+K.
                         Červeňákovi.
Vedoucím družstva byla a dík za přípravu a vedení družstva patří
Bc. Evě Kalabisové - vychovatelce DD Tachov.

Celkové výsledky dužstev: náhled zde
Celkové výsledky jednotlivců: náhled zde


  
  
       

                             
Josef a Vašek opět nejrychlejší.
                      Oba naši závodníci  V. Červeňák a Josef Šarkozi obsadili ve svých kategoriích
              1. místo a při svém prvním startu v závodech na horských kolech tak hned bodovali
              na plno. Tak hoši klobouk dolů.
              Blahopřejeme.
         
               

               VAŠEK A JOSEF BYLI NEJRYCHLEJŠÍ

                   
První sportovní klání o nejrychlejšího běžce do schodů na tachovské
  
rozhledně se uskutečnilo 30. 5. 2015 . I náš Dětský domov měl zastoupení hned
   v pěti věkových kategoriích. V kategorii starší přípravka vybojoval Š. Banda 3. místo,  
   mladší žáci V. Červeňák 1. místo, mladší žákyně H. jirková 2. místo a dorosteneckou
   kategorii zvládl nejlépe J. Šarkozi. 1. místo.
   Všem obrovský dík a blahopřání.
 
   


             
celkové výsledky - náhled zde
    

    NAŚI ATLETI JEDOU NA MEZINÁRODNÍ ZÁVODY DO OSTRAVY

        Obrovským úspěchem skončilo republikové finále v atletice pro naše závodníky.
6. 6. 2015 v Přibrami vybojavala postup na mezinárodní atletické závody H. Jirková,
která skončila  v běhu na 800 m na 2. místě a člennové vitězné štafety 4 x 100 m
M. Dvořák, K. Červeňák a  V. Červeňák. Závody se uskuteční 26. - 28. 6. 2015 v Ostravě.
Tak držíme celé výpravě všechny prsty.

   

                    
                  
ZUZKA SE STALA KADEŘNICÍ

          
Tak už je to tady a tři roky Zuzce utekly jako voda. Praktické
i teoretické zkoužky zvládla a zaslouženě převzala 11. 6. 2015 z rukou
ředitelky SOU Domažlice, vyuční list v oboru kadeřnice.
Zuzce to však nekončí, a od září 2015 se rozhodla dál studovat v
nastavbovém dvouletém denním  maturitním studiu v oboru podnikání.
Tak bahopřejeme a
hodně úspěchů v dalším studiu.

                                                                                          
        BENEFIČNÍ KONCERT " DEJME DĚTEM ŠANCI 2015

           
28. 5. 2015 byla pozvaná naše Zuzka aby učinkovala v programu
 benefičního koncertu občanského sdružení " Dejme dětem šanci ", který
se uskutečnil v pražském divadle Palace. Na jednom jevišti tak stála třeba
se známou herečkou a moderátorkou Adélou Gondíkovou.
Mezi diváky pak
byla naše nejlepší operní zpěvačka Dagmar Pecková. Zuzka opět nesklamala
a krásně zazpívala. Odměnou jí byl obrovský aplaus.
        
         
 

                        ROŠTÁK ROKU 2015
 
  15. 5. 2015 se uskutečnila tradiční soutěž o " ROŠTÁKA ROKU"
 v Ostravě. Za náš Dětský domov bojovala rošťanda Hanička.
 A i když nevyhrála, tak byla úžasná. No tak se podívejte.....
   
   

       ZÁBAVNÝ DEN NA LEDĚ PRO DĚTI Z DD
                                           24. 4. 2015
                      Krásné dopoledne, plné sportovních zážitků na ledě připravila
firma NET4GAS. Akce se uskutečnila vna zimním stadionu Kooperativa - Arena.
Děkujeme za krásné dopoledne a perfektní organizaci.


         SANDRA ZÍSKALA 2. MÍSTO

30. 3. 2015
V soutěží o nejkrásnější velikonoční kraslici, kterou pořádala
společnost PROFIL s. r. o. v Mariánských Lázních, se naše
Sandra Kohutová umístila na krásném druhém místě.
Srdečně blahopřejeme .
         ZUZKA ZAZPÍVALA NA GALAKONCERTU
     
  LA SOPHIA V PRAZE     

  
 Občanské sdružení La Sophia se již téměř 12 let na různých úrovních
věnuje charitativním aktivitám zaměřeným na pomoc opuštěným dětem.
Spíše než na momentální pomoc se La Sophia zaměřuje na budoucnost
těchto dětí. Cílem sdružení je podporovat vzdělání u hudebně a sportovně
talentovaných dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin.
Mezi deset nejtalentovanějších se letos dostala i naše Zuzana a 17. 3. 2015
zazpívala píseň "
You raise me up"od Yanna Stavrou v hotelu Grand Bohemia.

 


Kluci mají nový nábytek

Jako dodatečný dárek k vánocům, tak možno nazvat dárek od firmy
            
která má své sídlo v Ostrově u Stříbra. Nejenom, že vyrábějí úžasné
sedačky do vozů BMW, ale našemu DD ohromně pomáhají. A tak jsme
dostali pod stromeček školní pomůcky a Vítek nový studentský nábytek.

                                                                   Veliký dík

   Adélka oslavila 15 narozeniny

    28. 3. 2015
   
Vše nejlepší milá Adélko a hodně statečnosti při dalším
   kroku v Tvém životě. Za všechny děti a zaměstnance spoustu
   štěstí, pevné zdraví a spoustu kamarádů Ti přeje
                                                                           strejda ředitel....

    

ZUZANA SKONČILA NA 2. MÍSTĚ
Velikého úspěchu dosáhla 20. 10. 2014 Zuzana Holakovská,
která postoupila do závěrečného galavečera LA SOPHIA 2014
v Praze. Vynikající výkon ji celkově stačil na úžasné 2. místo a
zároveň si vybojovala stipendium ve svém pěveckém oboru pro
období 2015 - 2016. Moc blahopřejeme.
 
          


  


ZUZKA JE PLNOLETÁ
Své 18 narozeniny oslavila 12. 2. 2015 momentálně naše
služebně nejstarší dívka v DD.   Tak Zuzko, vše nejlepší...


MÁME NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA...
Díky firmě METATEC s.r.o. máme nový přístřešek na kola.
Z původní kolárny jsme vytvořili novou posilovnu a hernu.
Tak ještě jednou pane Flor děkujeme ..

KAREL A VÍTEK MAJÍ NOVÉ KYTARY
12. 1. 2015 jsme vyrazili do Prahy pro nové kytary.
Jak se to vše odehrálo? Kluci vždy snili dělat muziku a v našem Dětském
domově je to i tradice. Využili jsme možnosti zapojit se do projektu
Dejme dětem šanci, konkrétně do projektu " Přál bych si" a Světe div se,
najednou se objeví skvělá parta muzikantů ze skupiny FLATTUS,
která uspořádala na svém vánočním koncertu sbírku a dodatečně Karlovi a
Vítkovi, splnili sen a přidali další vánoční dárek.
Nyní čeká naše  kluky spousta práce a trpělivosti. Držíme pallce a Vám kluci
ze skupiny FLATTUS veliký dík a těšíme se na Vaší účast na festáku
" DEN U NÁS 2015 v Tachově", který se bude konat 12. 9. 2015 v areálu
DD Tachov. Náhled na stránky kapely FLATTUS zde
                                    
 

   OD KVĚTNA 2014 VYUŽÍVÁME NOVOU POSILOVNU

  Sára oslavila 9. narozeniny
tak milá Sáro vše nejlepší, hodně zdraví a kopec kamarádů...Na Mikuláše se dětem v tachovském domově
předávaly nejen sladkosti

V pátek 6. prosince navštívili členové správní rady Nadačního fondu Kolowrátek

v čele s JUDr. Dominikou Kolowrat-Krakowskou dětský domov v Tachově, aby
předali dětem mikulášské balíčky plné sladkostí a strávili s nimi příjemné
předvíkendové odpoledne.
Samozřejmě u toho nemohli chybět Mikuláš a čert, kteří dětem připomněli, že mají

být hodné nejen v prosinci před blížícími se Vánocemi, ale po celý rok.
A vzhledem k tomu, že čert vypadal opravdu strašidelně, děti někdy i se
slzičkami v očích slibovaly, že hodné opravdu budou.
Během odpoledne si děti, společně s učiteli a zmíněnými hosty, mimo jin

zazpívaly vánoční koledy. Hudebně vše bylo krásně podkresleno klarinetem,
tamburínou, kladívky, ale i dudy.
Celý program ovšem měl i jednu oficiální část. Zmínění zástupci nadačního fondu

Kolowrátek totiž přijeli do dětského domova v Tachově předat šek na 60.000 korun,
který doplnil již dříve věnovaný šek s 30 tisíci.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky